BLI MEDLEM

Som medlem i Hangö Teaterträff rf understöder du festivalens framtid och välkomnas till trevliga årsmöten. Medlemsavgiften är 15€ per år (eller mer, om du vill). Medlem blir du genom att skicka e-post till info@hangoteatertraff.org samt betala in summan (15€) på Aktiakontot FI1040558420027756.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon