Många champagneglas på ett bord med Pommac- och skumpaflaskor i bakgrunden. En person håller på att hälla skumpa i glasen.

Opening

Price: 0 Length: 1 h Language: Swedish

Once again we gather at the opening ceremony of Hangö Teaterträff! More information on the programme will be released soon.