Kollage av tre bilder, en från Hangö Teaterträff, en från ANTI-festivalen, en från Baltic Circle.

ANTI-festivaali, Baltic Circle ja Hangö Teaterträff hakevat teosehdotuksia


Kolmen festivaalin yhteisessä Kulkue-hankkeessa tuotetaan uusia esittävän taiteen teoksia ja ehdotetaan uutta kiertuemallia vuosien 2022–2024 aikana. Hankkeen puitteissa teokset kiertävät eri festivaalikaupungeissa; Kuopiossa, Hangossa ja Helsingissä luoden aina suhteen esitysympäristöönsä. Hankkeeseen haetaan nyt tilan, ympäristön tai yhteisön innoittamia teosehdotuksia.

Kulkue-hankkeeseen valitut taiteilijat kutsutaan vuoropuheluun kolmen festivaalin ja kolmen erilaisen kaupungin kanssa. ANTI-festivaaliBaltic Circle -festivaali ja Hangö Teaterträff tarjoavat taiteilijoille mahdollisuuden pitkäjänteiseen työskentelyyn festivaalikontekstissa sekä erilaisten muotojen, praktiikoiden ja tuotantotapojen kokeiluun.

Hanke tuottaa vuosien 2022–2024 aikana 4–6 uutta esitystaiteen teosta, jotka saavat ensi-iltansa yhdellä kolmesta festivaalista ja voivat kiertää sen jälkeen kahdella muulla. Teokset voivat kehittyä kiertueen aikana ja ottaa eri mittakaavoja ja muotoja eri kaupungeissa. Teos voi esimerkiksi muuntautua kiertueen aikana työpajasta esityksen kautta interaktiiviseksi installaatioksi tai pitää muotonsa huomioiden aina uuden ympäristön.

Mitä haemme?

Uusia teosehdotuksia vapaan taiteen kentällä Suomessa toimivilta taiteilijoilta. Ehdotus voi olla raaka idea, toive kokeilla uutta praktiikkaa tai työskentelyä vuorovaikutuksessa tietyn ympäristön tai yhteisön kanssa. Myös jo työn alla olevat projektit ovat tervetulleita.

Avoimen haun kautta valitaan 4–5 teosehdotusta, jotka toteutetaan vuosien 2022–2024 aikana osana festivaalien laajempiaaa ohjelmistoja. Teosidean tulee tavalla tai toisella huomioida sosiaalista tai ekologista tilaa, ympäristöä tai yhteisöä. Hakijana voi olla taiteilija, työpari tai työryhmä.

Kulkue-hankkeen teokset

  • ovat sisällöltään ja muodoltaan vapaita: osallistavia, poliittisia, arkkitehtoonisia, tutkivia tai ilahduttavia. Ne voivat ottaa esimerkiksi perinteisen esityksen, luennon, juhlan, veistoksellisen, teknologisen tai liikkuvan muodon
  • kiertävät eri hankekaupungeissa, ovat vuorovaikutuksessa ympäröivän kaupungin kanssa siihen adaptoituen
  • huomioivat ympäristön ehdottamia yleisöjä ja yhteisöjä
  • sijoittuvat julkiseen kaupunkitilaan tai epätyypilliseen taidetilaan

Mitä tarjoamme?

  • Esitykset osana festivaalien ohjelmistoja ja verkostoja
  • Vuoropuhelun kolmen festivaalin kuraattorien kanssa, mahdollisuuden kehittää omaa praktiikkaa
  • Hallinnollisen ja tuotannollisen rakenteen ja tuen
  • Festivaalituottajan työaikaa
  • Viestintä- ja markkinointitukea kolmen festivaalin kanavissa
  • 10 000 – 25 000 euroa tuotantorahaa riippuen teoksen mittakaavasta ja muusta rahoituksesta. Tuotantorahalla katetaan esimerkiksi taiteilijapalkkiot, esityskorvaukset, materiaalit ja tekniset vuokralaitteet

Hakeminen

Kulkue-teoshaku tapahtuu suomeksiruotsiksi tai englanniksi verkkolomakkeen kautta.

Haku päättyy 1.3.2021 (23.59 EET).

Hakemuksia käy läpi työryhmä, jossa jokainen yhteistyöfestivaali on edustettuna. Jatkokeskustelut shortlistattujen taiteilijoiden kanssa järjestetään 21.3.–1.4.2022. Teos- ja taiteilijavalinnat pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä.