Keskustelu: Mihin tarvitaan teatteritiedettä?

Hinta: 0 Kesto: 1,5 h Kieli: englanti

Helmikuussa päätettiin, että teatteritiedettä voi yhä opiskella pääaineena Helsingin yliopistossa. Supistus pidettiin siis loitolla, mutta vain vuoteen 2026 asti, jonka jälkeen Suomen ainoan teatteritieteen koulutusohjelman asema on jälleen kerran epävarma.

Suomi profiloi itsensä mielellään teatterimaaksi, jonka luova kenttä on kaikin puolin kokonaisvaltainen. Mutta miksi ei huomioida tarvetta aktiiviselle akateemiselle ympäristölle, joka ylläpitää aktiivista teatteritieteellista diskurssia historiallisine ja teoreettisine yhteyksineen?

LUST haluaa osallistua keskusteluun Suomen teatteritieteen tulevaisuudesta kysymällä, mihin sitä teatteritiedettä oikein tarvitaan. Tapahtuma alkaa teatteritieteilijä André Eiermannin luennolla, jossa hän puhuu siitä, kuinka teatteritiedettä käytetään esittävissä taiteissa. Sen jälkeen puheenvuoro siirtyy Helsingin yliopiston teatteritieteen professori Hanna Korsbergille. Lopuksi avaamme itse keskustelun siitä, kuinka voimme osallistua teatteritieteen lujittamiseen Suomessa. Samalla kysymme, miksi oppiaineella ei ole ruotsinkielistä versiota.

Osallistujat: André Eiermann, Hanna Korsberg, Linnea Stara, Clas Zilliacus

Keskustelun järjestää Hangö Teaterträff ja LUST.

André Eiermann on työskennellyt Agderin yliopistossa vuodesta 2018 asti. Hän on opiskellut teatteritiedettä Saksan Justus-Liebig-Universität Giessen -yliopistossa sekä Bergenin yliopistossa Norjassa. Eiermannin väitöskirja, Postspektakuläres Theater – Die Alterität der Aufführung und die Entgrenzung der Künste (2009), palkittiin akatemiavuosien 2008/2009 parhaana väitöskirjana kategoriassa filologia, kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot, historia ja filosofia.

Hanna Korsberg on toiminut teatteritieteen professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2008 asti. Työssään häntä kiinnostaa muun muassa teatterin ja politiikan välinen suhde Suomessa. Hän on kirjoittanut useita artikkeleita teatterihistoriasta, historiografiasta ja esiintymisestä. Hän on ollut International Federation for Theatre Research (IFTR) Historiography Working Group -ryhmän jäsen vuodesta 2001 asti. Hän on myös toiminut Contemporary Theatre Review and Nordic Theatre Studies -julkaisun neuvoa-antavan toimikunnan jäsen. Hän on myös Helsingin yliopiston Opettajien akatemian jäsen.

LUST – Långsiktig Utveckling av Svenskspråkig Teater är en ideell förening som verkar för att utveckla det professionella teaterfältet i Finland med ansats i det svenskspråkiga teaterfältet.