HTT skrivet med grönt på beige-pink bakgrund, bokstäverna har illustrationer av växter.

Seminaari: CAMST – Kuinka työskentelemme yhdessä?

Hinta: 0 Kesto: 2 h 15 min. Kieli: ruotsi

Viimeisten vuosikymmenien aikana vapaalla taidekentällä on ollut mahdollisuus ilmaista uutta näyttämötaidetta ja uusia tapoja organisoida itseään. Vapaata kenttää ympäröivät rakenteet eivät kenties kuitenkaan ole kehittyneet samaan tahtiin. Vapaat näyttämötaiteilijat jätetään usein yksin piilevien hierarkioiden ja hiljaisten velvollisuuksien pariin. Tämän seuraukset kuvastuvat viime vuosina käydyissä keskusteluissa: vallan väärinkäyttö, psyykkinen epäterveys, taloudellinen haavoittuvaisuus, pelko työtilaisuuksien menettämisestä, seksuaalinen ahdistelu, vaitiolokulttuurit.

Kaksiosaisen seminaarin aikana vapaan taidekentän edustajat jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan työskentelytavoistaan. Ensimmäinen tunti kuluu esitelmien parissa, toinen (lounastauon jälkeinen) tunti paneelikeskustelun parissa.

Keskustelu pidetään ruotsiksi.

Seminaarin järjestävät CAMST ja Hangö Teaterträff.