Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin nimi
Hangö Teaterträff -festivaalin asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Hangö Teaterträff r.f. (y-tunnus 1474358-5)
Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Toiminnanjohtaja Inkeri Rönnberg

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet

Henkilötietoja kerätään alla mainituilla tavoilla:

 • käyttäjä on ostanut/varannut pääsylippuja Hangö Teaterträff -festivaalin tilaisuuksiin Tiketin järjestelmän kautta
 • käyttäjä on liittynyt Hangö Teaterträff -festivaalin jäseneksi
 • käyttäjä on osallistunut Hangö Teaterträff -festivaalin markkinointikampanjoihin

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakkaan tilaamien pääsylippujen toimittaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
 • suoramarkkinointi
 • asiakasviestintä

3. Kerätyt tiedot ja tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään; tietojen kerääminen voi myös tapahtua Palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti. Tiedot, jotka rekisteröity antaa ja tiedot joita asiakasrekisteri sisältää (tilanteesta riippuen, joko kaikki, tai vain osa seuraavista):

 • suku- ja etunimi
 • edustamansa organisaation nimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • tieto varatuista/ostetuista tuotteista
 • varausnumero
 • asiakasnumero

Tietoja kerätään

 • ostettaessa/varattaessa pääsylippuja
 • liittyessä Hangö Teaterträff -festivaalin jäseneksi
 • yhteistyökumppanin Tiketin asiakasrekisteristä, vain Hangö Teaterträff -festivaalin järjestämien tilaisuuksien asiakkaat
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Lipun varaamisen tai ostamisen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta. Tiedot jotka ovat kerätty henkilön itse ilmoittautuessa Hangö Teaterträff -festivaalin asiakasrekisteriin säilytetään Hangö Teaterträff -festivaalin asiakasrekisterissä kunnes asiakas itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois listalta, tai kunnes muuten huomataan tietojen paikkansapitämättömyys/vanhentuminen.

5. Kolmansien osapuolien käyttäminen

Hangö Teaterträff -festivaali käyttää lipunmyyntinsä toteuttamiseen ja asiakasrekisterinsä ylläpitämiseen Tiketin palveluja. .

6. Tietojen käsittely EU/ETA-alueen ulkopuolella

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyen. Hangö Teaterträff -festivaali käyttää viestinnässään yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua. Tämä tarkoittaa, että sitä käytettäessä joitain henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Yhdysvaltoihin siirrettävä tietosisältö sisältää henkilön etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen, asuinpaikkakunnan, tilatut/varatut tuotteet sekä tiedon siitä, missä yhteydessä mainitut tiedot on kerätty. Tietojen siirtäminen MailChimp-palveluun perustuu aina suostumukseen sähköisen markkinoinnin vastaanottamisesta, ja suostumus on mahdollista peruuttaa koska tahansa.

7. Tietojen suojaus ja luottamuksellisuus

Tietoja voivat Hangö Teaterträff -festivaalilla käsitellä vain henkilöt joiden työnkuvaan se kuuluu, ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.

8. Käyttäjän oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen. Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen. Käyttäjällä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus. Käyttäjä voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800
00521 Helsinki

Sähköposti:
Puhelin: 029 56 66 700

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Tietosuojaseloste on päivitetty 9.9.2022.