HTTs Höstträff #1 – Anmälan har öppnat!


Hangö Teaterträff sammankallar till stormöte för det finlandssvenska scenkonstfältet måndagen den 5.10 kl. 10.30-13.30. Höstträffen är en chans för hela finlandssvenska scenkonstfältet att fundera på vad allt vi kan göra tillsammans – praktiskt, finansiellt, emotionellt, och i nya former. Under mötet blir det diskussion om strukturer, behov, drömmar och hur vi når dem.

Coronapandemin har påverkat det gångna året på många olika sätt, och som andra har också teaterfältet varit tvungen att anpassa sig till nya sätt att vara tillsammans och göra konst. Hangö Teaterträff förverkligades digitalt den 6.6.2020. Festivalen har normalt varit ett evenemang som både samlar ihop det finlandssvenska teaterfältet och startar sommarsäsongen, men i år kunde man följa programmet enbart virtuellt via skärmar runt Finland och hela världen. Svenska kulturfonden har nu bett oss att samla ihop fältets aktörer med en serie av möten vi kallar ”HTT träff”. Vårt hopp var att vi skulle kunna träffas fysiskt på hösten, men på grund av rådande omständigheter håller vi mötet via Zoom.

HTT träff-seriens syfte är att utbyta nyheter och fundera på vad allt vi kan göra tillsammans under tre olika möten. Under den första träffen fokuserar vi på att utbyta erfarenheter om det gångna året; hur har du eller din organisation påverkats av COVID-19? Kom ni på nya sätt att göra eller sprida konst, eller har pandemin varit en andningspaus? Vad hjälpte dig under den globala pandemin? Under träffen arbetar vi i smågrupper. Två inspirerande talare leder oss till ämnet: performancekonstnären Jörn Burmester och filosofen Max Ryynänen.

Förhandsregistrera dig senast den 30.9 så att vi kan planera grupparbetet så bra som möjligt. Denna inbjudan är till alla inom det finlandssvenska teaterfältet och vi hoppas att folk från olika håll och kunskaper deltar i träffet – alla från fria fältet till institutioner, studerande till fältets veteraner.

Träffen är finansierad av och gjord i samarbete med Svenska kulturfonden.

Sista anmälningsdagen är den 30.9.2020. Du kan anmäla dig till träffen via denna länk. Ifall du har anmält dig men inte fått ett välkomstbrev den 1.10, vänligen kontakta .