Vinterträff: Tillsammans – Anmälan har öppnat!


Hangö Teaterträff sammankallar till stormöte för det finlandssvenska scenkonstfältet måndagen den 23.11 kl. 10-13!

Vinterträffen fortsätter i samma spår som Höstträffen och är en chans för hela finlandssvenska scenkonstfältet att fundera på strukturer, behov, drömmar och hur vi når dem. Träffen hålls via Zoom.

Andra träffens tema är tillsammans. Nu mer än någonsin finns det ett behov att göra, arbeta och agera tillsammans – praktiskt, finansiellt, emotionellt och i nya former. Vad betyder det att arbeta tillsammans? Varför är det så lockande, vilka behov och önskningar fyller det? Kan olika arbetskulturer (såsom fria grupper och institutioner) mötas tillsammans, och vilka kan problempunkterna vara? Vilka är institutionernas önskan för att jobba tillsammans, vilka är fria gruppernas och konstnärernas önskemål? Syftet är att vi tillsammans funderar på dessa frågor under Vinterträffen. Två inspirerande talare leder oss till ämnet: Två inspirerande talare leder oss till ämnet: dansare och koreograf Alma Söderberg öppnar träffen genom att dela med sig av några erfarenheter och tankar hon har om de skillnader som finns mellan att arbeta på en institution som Cullberg och inom det fria fältet. Hon kommer också dela med sig av de intryck hon fått om olika europeiska länders syn på kopplingen mellan institutionen och det fria fältet. Teaterregissör, performanskonstnär och lärare Aune Kallinen avslutar träffen med sitt eget inspirationstal.

Träffen inkluderar arbete i smågrupper och vi önskar att deltagarna kan vara med under hela seminariet. Denna inbjudan är till alla inom det finlandssvenska teaterfältet och vi hoppas att folk från olika håll och kunskaper deltar i träffet – alla från fria fältet till institutioner, studerande till fältets veteraner.

Träffen är finansierad av och gjord i samarbete med Svenska kulturfonden.

Sista anmälningsdagen är den 19.11.2020. Ifall du har anmält dig men inte fått ett välkomstbrev den 20.11, vänligen kontakta .