Vårträff: Internationell mobilitet – Anmäl dig nu!


Hangö Teaterträff sammankallar till ett tredje stormöte för det finlandssvenska scenkonstfältet måndagen den 1.3 kl. 10-13!

Vårträffen fortsätter i samma spår som Höst- och Vinterträffen och är en chans för hela finlandssvenska scenkonstfältet att fundera på strukturer, behov, drömmar och hur vi når dem. Träffen hålls via Zoom.

Tredje träffens tema är internationell mobilitet, ett ämne som idag kanske känns, beroende på sinnesstämning, endera utopistiskt eller som en kvarleva av en svunnen tid. Klarar vi pandemin, har vi fortfarande en klimatkris som tvingar till omtänk hur vi rör oss i världen. Vad behövs för att säkra en sund och hållbar internationell mobilitet? Vad betyder internationella samarbeten för det finlandssvenska teaterfältet och kan vi skapa strukturer som är rätt från början? Kanske kan vi tillsammans ta ett steg framåt och fundera på hur det skulle kunna se ut i framtiden. Hangö Teaterträffs tredje möte för teaterbranschen inleds med en gästföreläsning av Sarah Vanhee, scenkonstnär och författare med bas i Bryssel, och avslutas med en föreläsning ur ett icke-europeiskt perspektiv av konstnär, kurator och forskare Ali Akbar Mehta från Museum of Impossible Forms.

Träffen inkluderar arbete i smågrupper och vi önskar att deltagarna kan vara med under hela seminariet. Denna inbjudan är till alla inom det finlandssvenska teaterfältet och vi hoppas att folk från olika håll och kunskaper deltar i träffen – alla från fria fältet till institutioner, studerande till fältets veteraner.

Träffen är finansierad av och gjord i samarbete med Svenska kulturfonden.

Sista anmälningsdagen är den 25.2.2021. Ifall du har anmält dig men inte fått ett välkomstbrev den 26.2, vänligen kontakta .