ANTI-festivalens, Baltic Circles ja Hangö Teaterträffs gemensamma projekt fick finansiering


Finska kulturfonden har beviljat ANTI – Contemporary Art Festival ett bidrag på 300 000 € för Kulkue-projektet som festivalen förverkligar i samarbete med Hangö Teaterträff och Baltic Circle.

ANTI-festivalen, Hangö Teaterträff och Baltic Circle förenar sina resurser och sitt kunnande i Kulkue-projektet för att förverkliga en exceptionellt omfattande serie av samproduktioner och turnéverksamhet. Projektets huvudsakliga syfte är att främja festivalernas tillgänglighet, stärka fria fältets arbetsvillkor och festivalernas roll samt förlänga föreställningarnas livscykler.

Projektet producerar sex nya inhemska verk som får sina premiär under 2022–24. Verken kan ses på alla tre festivaler.