Kollage av tre bilder, en från Hangö Teaterträff, en från ANTI-festivalen, en från Baltic Circle.

ANTI-festivalen, Baltic Circle och Hangö Teaterträff söker verkförslag


Kulkue, en projekt mellan tre festivaler, producerar under 2022–2024 nya scenkonstverk och föreslår en ny turnémodell. Verken turnerar i de olika festivalstäderna, Kuopio, Hangö och Helsingfors – alltid med nya former av växelverkan med sin omgivning. Till projektet sökes nu verkförslag som inspireras av lokaler, omgivningar eller publiker.

De konstnärer som väljs till Kulkue-projektet kommer i dialog med tre festivaler och tre olika städer. ANTI-festivalenBaltic Circle och Hangö Teaterträff ger konstnärerna en möjlighet för långsiktigt arbetande i en festivalkontext samt en möjlighet att experimentera med olika former, praktiker och produktionssätt.

Under 2022–2024 producerar projektet 4–6 nya scenkonstverk som får sina premiärer på ena av de tre festivalerna och som sedan kan turnera på de två andra. Verken kan utvecklas över turnén och förverkligas i olika skalor och former i olika städer. Verket kan till exempel ändras från en verkstad till en föreställning till en interaktiv installation, eller så kan den ha samma form men alltid ta i beaktande sin nya omgivning.

Vad söker vi?

Nya verkförslag av konstnärer som agerar på fria fältet i Finland. Förslaget kan vara ett utkast eller en aspiration om att experimentera med en ny praktik eller jobba i växelverkan med en viss omgivning eller publik. Du kan även föreslå verk som du har jobbat på en längre tid.

4–5 verk väljs via en open call, och de förverkligas under 2022–2024 som en del av festivalernas program. Verkets idé måste på ett eller annat sätt ta i beaktande den sociala eller ekologiska platsen, omgivningen eller publiken. Konstnärer, arbetspar eller arbetsgrupper kan skicka in sin ansökan.

Kulkue-projektets verk

  • och deras innehåll och form är öppna: deltagande, politiska, arkitektoniska, forskande eller glädjande. De kan till exempel ta formen av en traditionell föreställning eller en fest, eller så kan de vara skulpterade, teknologiska eller rörliga
  • turnerar i de olika projektstäderna, interagerar med staden och anpassar sig till den
  • tar i beaktande de publiker som erbjuds av omgivningen
  • tar plats i offentliga stadslokaler eller atypiska konstutrymmen

Vad erbjuder vi?

  • Föreställningen är en del av festivalernas program och nätverk
  • Dialog med kuratorerna från tre festivaler, en möjlighet att utveckla din egen praktik
  • Administrativ och produktionsstruktur och -stöd
  • Festivalproducentens arbetstid
  • Stöd i kommunikation och marknadsföring via tre festivalers mediekanaler
  • 10 000–25 000 euro i produktionspengar beroende på verkets skala och annan finansiering. Produktionspengarna inkluderar t.ex. konstnärs- och föreställningsersättningar, material och hyrning av tekniska apparater

Ansökan

Verkförslag för Kulkue skickas in på finskasvenska eller engelska.

Ansökan stängs 1.3.2022 (23.59 EET).

Ansökningarna gås igenom av en arbetsgrupp där alla tre festivaler representeras. Diskussioner med shortlistade konstnärer organiseras 21.3–1.4.2022. Verk- och konstnärsval görs senast i slutet av april.