Avhuggen, dimmig skog med en skylt där det står "Här är ett rum varifrån man vid behov kan bära allt bort".

Konstnärer för Kulkue-projektet har publicerats


Konstnärer har valts för projektet Kulkue som utvecklar turnéverksamhet festivaler emellan. Arbetsgruppernas verk behandlar teman såsom queera utrymmen och stadsplanering. Verken kan ses på ANTI-festivalen, Baltic Circle och Hangö Teaterträff under 2022–2024.

Kulkue, ett gemensamt projekt mellan tre festivaler, fick 138 högklassiga ansökningar, varav sju blev valda till projektet. Festivalernas konstnärliga ledare Elisa Itkonen (ANTI), Hanna Parry (Baltic Circle) samt Tom Rejström och Jonas Welander (Hangö Teaterträff) agerade som kuratorer.

Med urvalen betonades förslag som är oförutsedda för både sina skapare och publiker. De valda verken har en överraskande och fräsch inställning till sin omgivning och de tar i beaktande festivalstädernas invånare och andra publiker, till exempel genom att stödja de lokala samhällens behov och genom att skapa nya sätt att delta i konst. Verken är platsspecifika, vilket betyder att de kan förverkligas på olika sätt beroende på festivalen och platsen.

”Med våra val ville vi också ta konstnärernas olika bakgrunder i beaktande, och de verk som blev valda representerar det inhemska konstfältet från söder till norr. En av de mest centrala valkriterierna var hur bra verket kan nå publiker som är nya för nutida scenkonst”, berättar festivalernas konstnärliga ledare.

Teman för de valda verken varierar från queera utrymmen till frågor om stadsplanering, från lokalpolitik till människornas förhållanden till natur, från personliga erfarenheter av hem till backanaler.

Tea Andreolettis verk hämtar en grupp av experter såsom föreningar, politiker och aktivister till varje festivalstad för att med de lokala dela med sig av sina erfarenheter och berättelser om uranbrytning i Finland.

4 FLOORS OF WHORES (Emilia Jansson, Riku-Pekka Kellokoski, Herman Nyby & Astrid Stenberg) i samarbete med regissör Lara Magdalena Tacke tar inspiration från antikens backanaler i en immersiv föreställning där publiken kan delta i olika ritualer och uppleva extasen av att komma samman.

Piste Kollektiivis Työmaa-arbetsgruppens (Riikka Vuorenmaa, Maarit Utriainen, Sebastian López-Lehto & Laura Rekilä) flerdisciplinära föreställningar och installationer granskar människans och omgivningens förhållande på områden som ändras genom nybygge.

Sonja Jokiniemi & Emma Fält skapar en verkhelhet på tre delar: en föreställning, en installation och en arkiv-liknande utställning som bjuder in olika människor och granskar deras särskilda förhållanden till hemmet samt sorg och rädslor.

Mira Eskelinen, Frank Stankiewicz & Miranda Kastemaa skapar utrymme speciellt för tysta och blyga queer-personer genom att bygga en föreställning och installation där man kan fira mångfald genom att vila, observera eller bara vara.

Henriikka Himma & arbetsgruppen Sofia Palillo, Leissi Rehn, Julia Lappalainen och Kaisa Karvinen forskar västerländsk arkitektur, dess historia och dess normer. Verket baserar sig på prosaessäsamlingen Rakenna, kärsi ja unhoita av arkitekt och författare Helmi Kajaste.

Pia Sirén, Ilona Valkonen (Vieno Motors) & Mirella Pendolin samlar berättelser om människors förhållande till naturen samtidigt som de skapar växtskulpturer. På basen av berättelserna bearbetar de fram både en föreställning och en trädgårdsinstallation.

Verken presenteras som en del av festivalernas program. Mera information ges i samband med festivalprogrammens publiceringar på festivalernas nätsidor och sociala medier. Publiken kan uppleva verken på ANTI-festivalen, Baltic Circle och Hangö Teaterträff under 2022–2024.

Kulkue är ett samarbetsprojekt mellan tre konstfestivaler. ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio), Hangö Teaterträff (Hangö) och Baltic Circle (Helsingfors) förverkligar en serie av inhemska samproduktioner och föreslår en ny, längre turnémodell. Projektets centrala syfte är att främja festivalernas tillgänglighet och förlänga verkens livscykler. Projektet finansieras av Finska kulturfonden.