Open Call: Hangö Teaterträff söker verk för 2023 av grupper/scenkonstnärer som blivit utexaminerade under pandemin


Vad?

Hangö Teaterträff har beviljats projektbidrag för att stödja (scen)konstnärer som blivit utexaminerade under coronapandemin och därmed gått miste om möjligheter att etablera sig och sitt konstnärskap på ett professionellt fält.

Hangö Teaterträff söker nu aktörer och/eller arbetsgrupper att delta i en mentorerings- och produktionsprocess som inleds under 2022. Processerna ska resultera i verk som presenteras på Hangö Teaterträff 2023. 

Deltagarna i projektet väljs ut av gästande kuratorer* Emma Castro Møller (Warehouse9, Köpenhamn) och Karoline Skuseth (BIT-Teatergarasjen, Bergen) som också följer gruppernas konstnärliga processer som yttre öga. Därtill erhåller grupperna hjälp av Hangö Teterträffs personal som är med och lotsar grupperna genom produktionsprocessen. Projektet stöds av Centret för konstfrämjande.

Varför?

Projektet syftar till att erbjuda nyutexaminerade aktörer stöd att komma igång med konstnärliga processer i en professionell och internationell miljö som p.g.a. pandemin varit dem otillgängliga då de utexaminerats. 

För vem?

Projektbidraget är specifikt riktat till svenskspråkiga aktörer som blivit utexaminerade med en examen motsvarande en kandidat- eller magistergrad inom ett konst- eller scenkonstämne under 2020-2022. Ansökan är öppen både för enskilda konstnärer och för arbetsgrupper som till minst 75% fyller den huvudsakliga ansökningsprofilen. Projektet är i förstahand planerat för arbetsgrupper på 1-4 personer. 

Hur mycket?

De utvalda arbetsgrupperna erhåller ett produktionsstöd på 3 000-15 000€ samt 2 000-5 000 € för kostnader relaterade till uppspel på Hangö Teaterträff 2023. Summan fastställs beroende på projektidéns omfattning och arbetsgruppens storlek tillsammans med projektets kuratorer och Hangö Teaterträffs personal. Gruppen får också hjälp med att lägga upp en produktionsplan och disponera över medlen. Grupperna uppmuntras och får hjälp att anskaffa ytterligare finansiering. 

Hur söka?

Steg 1: ansökningar skickas till med rubriken “Open Call HTT2023” senast 29.5.2022. Ansökan ska göras som PDF-dokument och skrivas endera på svenska eller engelska. Ansökan ska vara max. 3 A4 sidor lång och innehålla:

  • Info om arbetsgrupp/konstnär: beskriv er/din konstnärliga bakgrund och praktik. Bifoga gärna både CV och en friare text där du beskriver vilka frågor ni/du är intresserade av att utforska. 
  • Projektidé: beskriv vad ni/du skulle vara intresserad av att jobba med inom projektet. Det går bra att endera beskriva en väldigt konkret föreställningsidé eller också något som ännu är mer på idéstadiet. Ifall du/ni vill jobba vidare på ett verk som redan påbörjats i annat sammanhang (t.ex. examensverk) är det också möjligt. 
  • Preliminär tidsplan. Projektfinansieringen är tänkt att täcka minst 1 månads arbete samt uppspel i Hangö (8-11.6.2023). Arbetsprocessen kan gärna vara fördelad på flera kortare perioder både under hösten 2022 och våren 2023.

Steg 2: en handfull sökande kallas till intervjuer med projektets kuratorer. Intervjuerna sker endera live under Hangö Teaterträff 10-11.6.2022 eller på distans under v. 24 (13-17.6). 

*Projektets kuratorer

Karoline Skuseth är tillfällig konstnärlig och verkställande ledare på BIT Teatergarasjen och har varit kurator för diskursprogrammet på BIT sedan 2011. Hon har en examen i teatervetenskap från universitetet i Bergen (UIB) och Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen, Tyskland. Hon har många års erfarenhet som scenkonstkritiker, moderator och skribent och har haft olika befattningar med anknytning till scenkonstområdet. Skuseth är för närvarande styrelseledamot i Danse- og Teatersentrum (Performing Arts Hub – Norge).

Emma Castro Møller är kurator och producent på deltid på Warehouse9. Hon har bidragit till att forma lokalens kuratorprofil och utveckla nya konstnärscentrerade initiativ, internationella samarbeten och säkerställa ekonomisk stabilitet. Utanför Warehouse9 arbetar Emma med sin mångåriga medarbetare Mary Osborn (Storbritannien) med deras kuratorprojekt osborn&møller. Hittills har duon kurerat program med Wellcome Collection (Storbritannien), Mesto Žensk / City of Women (SL), Artsadmin (Storbritannien) och performingborders (Storbritannien/PT). Tidigare har Emma arbetat som frilansande producent med konstnärerna Poppy Jackson (Storbritannien) och Manuel Vason (Storbritannien/IT). Hon har också arbetat som biträdande samordnare för Sunday Sessions-serien på MoMA PS1 (USA). Emma har en masterexamen i teater och performance från Queen Mary, University of London och en kandidatexamen i drama, tillämpad teater och utbildning från Royal Central School of Speech and Drama i London.