Bildkollage av de fyra nominerade föreställningarna.

De nominerade föreställningarna för Antonia-priset 2022 är…


I alla fall fyra föreställningar tävlar om Antonia-priset 2022 som utdelas lördagen den 11.6 på festivalklubben. Utöver dessa kandidater kan juryn möjligtvis nominera någon av de finlandssvenska föreställningarna som får premiär under Hangö Teaterträff. De kandidaterna som nu nomineras är:

Carl Knif Company & Svenska Teatern & Riksteatern: Ett drömspel

Re­gi och ko­reog­ra­fi: Carl Knif
Dra­ma­ti­ker: Kris­to­fer Möl­ler, Carl Knif
Skå­des­pe­la­re: Mår­ten An­ders­son, Per Bu­rell, Pat­rick Hen­rik­sen, Ok­sa­na Lom­mi, Pek­ka Lou­hio, Den­nis Ny­lund, To­bias Zil­lia­cus
Sce­nog­raf: Erik Sal­ve­sen
Kos­tym­de­sig­ner: Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la
Ljud­de­sig­ner / Kom­po­si­tör: Jan­ne Hast
Ljus­de­sig­ner: Juk­ka Hui­ti­la
Mask & hår­de­sign: Tiit­ta Stoor
Fo­tog­raf: Valt­te­ri Kan­ta­nen och Ca­ta Por­tin
Pro­duk­tion: Carl Knif Com­pa­ny, Svens­ka Tea­tern, Riks­tea­tern

Pressfoto från Ett drömspel.
Ett drömspel / Photo by Cata Portin

Lilla Teatern: Den besynnerliga händelsen med hunden om natten

Regi Paavo Westerberg
Översättning Anna Simberg
Aktörer: Alexander Wendelin, Ulriikka Heikinheimo, Vuokko Hovatta, Robert Koch, Pia Runnakko, Joachim Wigelius, Cecilia Paul, gästande från Svenska Teatern
Scenografi & kostym Sven Dahlberg
Videodesign Toni Haaranen
Ljusdesign Ville Aaltonen
Ljuddesign Antero Mansikka
Mask Milja Mensonen

Pressfoto från Den besynnerliga händelsen med hunden om natten.
Otto-Ville Väätäinen

Unga Teatern:  Fem mål mat – vad jag åt och vem jag åt det av

Av: Christoffer Mellgren
Regi: Janne Pellinen
Scenografi & kostym: Annina Nevantaus
Musik, ljud- och ljusplanering: Jukka Hannukainen
På scen: Meri Anna Hulkkonen, Stella Laine, Walter Ruokolahti, Frank Skog, Kristian Thulesius

Pressfoto från Fem mål mat.
Christoffer Pettersson

Teater Viirus: ROCKY! Return of the Loser

Av: Tue Biering
Översättning: Marie Silkeberg (redigerat av Martin Bahne och Marianne Möller)
Regi: Jussi Sorjanen på basen av Tue Bierings koncept
På scen: Martin Bahne
Scenografi: arbetsgruppen på basen av Peter Schultz koncept
Ljusdesign: arbetsgruppen på basen av Mathilde Niemann Hüttells koncept
Ljuddesign: arbetsgruppen på basen av Ditlev Brinths koncept
Teknisk rådgivare: Henrik Bank

Pressfoto från Rocky!-verket.
Ernest Protasiewicz

Årets jury består av erfarna teaterträffsmedarbetare: ordförande Antonia Ringbom, Erik ’Miki’ Pöysti, Riitta Ketelimäki, Anders Sundström och Paul Olin.

Priset utdelas kl. 22.00 i festivalcentret på Kulturmagasinet Victor i Hangö.