Ett ansikte i två delar, ena åt rätt håll, andra upp och ner.

Konstnärer för Nyligen färdigblivna-projektet har publicerats


Konstnärer har valts för Hangö Teaterträffs nyaste projekt som stöder artister som blivit utexaminerade under coronapandemin och därmed gått miste om möjligheter att etablera sig och sitt konstnärskap på ett professionellt fält. 

Deltagarna i projektet valdes ut av gästande kuratorerna Emma Castro Møller (Warehouse9, Köpenhamn) och Karoline Skuseth (BIT-Teatergarasjen, Bergen) som också följer de konstnärliga processerna som yttre öga. Därtill erhåller konstnärerna hjälp av Hangö Teaterträffs personal som är med och lotsar grupperna genom produktionsprocessen. Projektet stöds av Centret för konstfrämjande.

”Att kunna samproducera verk och vara med från ett tidigt skede i processen har länge varit ett mål i vår verksamhet. Merparten av de scenkonstnärer vi jobbar med är ofta rätt ensamma i sitt arbete och därför känns det bra att kunna pröva andra sätt att jobba på”, berättar Jonas Welander, en av Hangö Teaterträffs konstnärliga ledare. Projektet ger festivalen också en chans att utveckla sina modeller för samarbete och försöka hitta mera hållbara produktionsmetoder. De utvalda konstnärerna och verken är:

Anna-Sofia Nylunds platsspecifika verk undersöker människans förhållningssätt till växtlighet och natur inom trädgårdens ramar. Kuratorerna motiverar valet med verkets ”starka tillämpning samt tvärvetenskapliga och tvärestetiska tyngd”.

Antonia Henns verk utgår från en undervattensfantasi och handlar om fantasier, döden och längtan till vila, samt döden som transformation och fortsättning, famn och trygghet. Kuratorerna motiverar valet med verkets ”distinkta stil och estetik”.

Verken presenteras under Hangö Teaterträff 2023 som organiseras den 8–11 juni 2023.