Kollage av två bilder på Tom Rejström och Jonas Welander som står ute i solen med blå himmel i bakgrunden.

Hangö Teaterträffs konstnärliga ledare fortsätter 2023–2024 & ny styrelseordförande för 2022–2023


Tom Rejström och Jonas Welander fortsätter som konstnärliga ledare för Hangö Teaterträff 2023–2024, medan Kristina Grönqvist har valts till Hangö Teaterträff rf:s nya ordförande. Utöver Granqvist består styrelsen för 2022–2023 av Ville Sandqvist, Juha-Heikki Tihinen, Kira-Emmi Pohtokari, Aune Kallinen, Susanne Kollin, Linus Mäkelä och Elin Westerlund.

Festivalens konstnärliga ledare ser fram emot att förverkliga de många samarbeten som påbörjades redan under pandemitiden.

”Vi blickar framåt mot festivalens framtida horisonter med fokus på det lokala, som inkommande år kommer att ta form i en handfull platsspecifika verk som behandlar bland annat stadsplaneringen, havsmiljön och trädgårdarna i Hangö. Tillsammans med styrelsen, vår verksamhetsledare Inkeri Rönnberg och ett jättefint team ser vi fram emor att samproducera flera nya verk, vilket är ett sätt att stärka fria scenkonstnärers arbetsförutsättningar och därmed stötta den samtida teaterns fortlevnad.”
– Tom Rejström & Jonas Welander