Hangö Teaterträff letar efter en tf. verksamhetsledsledare för perioden 6.3–31.12.2023


Hangö Teaterträff letar efter en tf. verksamhetsledsledare för perioden 6.3–31.12.2023!

Hangö Teaterträff letar efter en tf. verksamhetsledare för att leda Hangö Teaterträffs verksamhet, tillsammans med festivalens konstnärliga ledare och styrelse, under den nuvarande verksamhetsledarens föräldraledighet. 

Verksamhetsledarens arbetsbild består av: 
– budgetering, medelanskaffning och rapportering
– att leda Hangö Teaterträffs pågående projekt 
– att leda festivalens produktionsprocess och agera som förperson till organisationens personal 
– föreningens administrativa uppgifter 
– festival- och föreställningsproduktion tillsammans med festivalteamet

Vi önskar att den tf. verksamhetsledaren:
– Har erfarenhet av att arbeta på konst- och kulturfältet med tyngdpunkt på scenkonst
– Har erfarenhet av projektledarskap och är bra på att hålla i många trådar samtidigt även under press
– Har goda färdigheter i ekonomi, budgetering och administration
– Har erfarenhet av personal- och operativt ledarskap
– Är bra på att kommunicera och upprätthålla en god arbetsmiljö
– Har ett genuint intresse för att arbeta för en socialt och ekologiskt hållbar festival och scenkonstfält

Arbetsspråken är svenska, finska och engelska var av två skall vara starka. Att kunna svenska anses som en fördel. 

Arbetstid, plats och lön

Arbetet är 6.3–31.12.2023 eller enligt överenskommelse. Arbetet är 100 % i mars–juni och 60–70 % i juli–december, men det finns möjlighet till förhandling.

Verksamhetsledarens arbetsplats är på Performancecentrum Eskus i Södervik, Helsingfors, men det är möjligt att arbeta en del på distans. Själva festivalen är i Hangö, vilket betyder att festivalteamet förflyttar sig till Hangö ca. 5–12.6.2023. 

Heltidslön är 2 800–3 000 €/månad enligt den sökandes erfarenhet. Hangö Teaterträff betalar ersättning för användning av egen dator och telefon.

Hangö Teaterträff som festival och arbetsplats

Hangö Teaterträff är den svenskspråkiga scenkonstfältets enda årligen återkommande festival. Hangö Teaterträffs program består av 10–12 verk, både internationella gästspel, inhemska premiärer, teater för barn och unga och olika specialsatsningar skapade enkom för festivalen. Dessutom erbjuder festivalen ett diskursivt program om aktuella frågor på teaterfältet samt ett trekvällars klubbprogram. Hangö Teaterträff driver vid sidan om sin ordinarieverksamhet projekt med internationella och inhemska samarbetspartners.

Som verksamhetsledare arbetar du tätt med festivalens två konstnärliga ledare, kommunikationsexpert, producent och tekniska personal. Festivalteamet kommer ytterligare ökas till festivalveckan med verkställande personal och volontärer.  

I Hangö Teaterträff strävar vi efter att skapa en trygg arbetsgemenskap och festival som är fri från diskriminering. Våra interna kommunikationsspråk varierar mellan svenska, finska och engelska. Vi uppmuntrar personer från minoritetsbakgrunder att ansöka platsen med låg tröskel.

Ansökningsprocess

Skicka din CV samt en fritt formulerad ansökan senast den 18.1.2023 till . Intervjuerna hålls under vecka 4 och 5 på Zoom eller live på Eskus (Södervik, Helsingfors) och beslut om anställningen tas kort därefter. Arbetet inleds enligt överenskommelse, men senast 6.3.2022.

Frågor om arbetet, ansökningsprocessen och festivalen kan riktas till verksamhetsledaren Inkeri Rönnberg, 040 932 7155, eller konstnärliga ledaren Jonas Welander, 045 164 6004.