Tre fluffiga fantasifigurer, en är mycket liten och har mycket stora ögon.

Whizz, whirr, bang, clang! av Hav-Anna Company och Viirus vinner Antonia-priset 2023


Antonia-priset 2023 för konstnärligt mod och mångfald inom finlandssvensk teater går till föreställningen Whizz, whirr, bang, clang! av Hav-Anna Company och Viirus.

I verket väcks Sylvia Plaths fyndiga och fantasifulla barnhistorier till liv i en egendomlig föreställning. Meri Anna Hulkkonen står för verkets idé och koncept, med regi av både Hulkkonen och Thomas Kasebacher. På scenen står Hulkkonen, Kasebacher och Christoffer Mellgren. Fabian Nyberg ansvarar för design av rum och kostymer, medan ljudvärlden har designats av Hanna Rajakangas.

”Föreställningen, som inspirerats av Sylvia Plaths barnhistorier, är en skenbart lugn sagostund för barn i alla åldrar. I rummet som kallas ett kök råder samvaro, närvaro och samarbete, och den utsökta texten utsätts aldrig för kompromisser. I vilken sekund som helst kan vad som helst hända, men vänligheten och det toleranta greppet är genomgående. Saker kan vara på ett visst sätt men samtidigt på ett annat. Whizz, whirr, bang, clang! är en föreställning i nuet, i rörelse, öppen för världen”, motiverar juryn.

De övriga nominerade föreställningarna var Gräns/Hermes av Rasmus Slätis, Kris och katastrof i Mumindalen av Lilla Teatern och Två duetter av DuvTeatern och Carl Knif Company.

Antonia-priset utdelades den 18:e gången under Hangö Teaterträff. Årets jury har bestått av författarna Malin Kivelä (ordförande), Martina Moliis-Mellberg, Heidi von Wright, Tomas Jansson och Rosanna Fellman.