Hangö Teaterträff söker konstnärlig ledare för festivalåren 2025–2027


Hangö Teaterträff är en årlig festival där scenkonst uppförs, upplevs, diskuteras och utvecklas. Festivalen verkar i diagonalen mellan lokalt och internationellt, traditionellt och experimentellt, och är en samlingsplats i scenkonstens tecken i Hangös unika skärgårdsmiljö.

Vi söker dig som 

  • kan skapa och ansvara för festivalprogrammet och säkerställa ett innehåll av hög konstnärlig kvalitet
  • har erfarenhet och/eller utbildning i någon inriktning inom scenkonst
  • en bred insyn i scenkonstfältet med intresse att öppna upp det finlandsvenska scenkonstfältet till ett bredare sammanhang samt starka lokala, nationella och/eller internationella nätverk
  • är modig, nyfiken och medveten i din vision och har en förståelse för teaterns relevans och relation till samhället 
  • förstår och kan arbeta strategiskt för verksamhetens angelägenhet och position
  • har erfarenhet av att leda planeringsprocesser
  • har förmåga att vara festivalens ansikte utåt, vara en av festivalens representanter gentemot allmänheten, media och scenkonstfältet
  • inte är rädd för att kavla upp ärmarna och att delta i det praktiska arbetet också under själva festivalen

Meriterande erfarenheter och förmågor

  • Erfarenhet av kulturadministration, projektledning, finansiering och budgetansvar
  • Erfarenhet av att arbeta med olika målgrupper 

Arbetet innefattar planering och förverkligande av festivalprogrammet. Du har en vilja att initiera nya projekt och samarbeten i enlighet med festivalens mission. Du lobbar för dina idéer och hittar finansiering för dem. Du arbetar tillsammans med festivalens verksamhetsledare, producent, kommunikationsexpert och det festivalteam som anställs inför festivalen. Du får stöd från och rapporterar till föreningens styrelse. Arbetsspråket är i huvudsak svenska.

Den nya konstnärliga ledaren förverkligar sin första festival i juni 2025. Arbetet inleds gradvis från och med mars 2024 (eller enligt överenskommelse), med en övergångsperiod parallellt med den nuvarande konstnärliga ledningen. Uppdraget sträcker sig över tre år, med möjlighet till förlängning på max tre år till. Det gäller en deltidsanställning som motsvarar en fem månaders heltidslön, fördelad över året. Positionen kan sökas av en enskild person, ett arbetspar eller en grupp. Om fler än en person anlitas, fördelas lönen mellan parterna enligt överenskommelse.

Vi erbjuder en kreativ arbetsplats där du får förverkliga dina konstnärliga visioner i en driven och ambitiös arbetsgemenskap. Som konstnärlig ledare har du en central plats på det svenskspråkiga teaterfältet i Finland.

Om Hangö Teaterträff

Hangö Teaterträff är en ideell förening. Under drygt 30 år har Hangö Teaterträff utvecklats till en internationell finlandssvensk festival som genom att fira teaterns mångfald blivit en grundpelare för den finlandssvenska teaterkonstens vitalitet. Årligen samlas publik, konstnärer och festivalens frivilliga i Hangö till en livlig diskussion om teaterkonstens möjligheter. Föreningen får bidrag och understöd av staten, privata fonder och Hangö stad.

Hangö Teaterträffs program består årligen av 10–15 verk, både internationella gästspel, inhemska premiärer, teater för barn och unga och olika specialsatsningar skapade enkom för festivalen. Dessutom erbjuder festivalen ett diskursivt program kring aktuella frågor på teaterfältet. Läs Hangö Teaterträffs strategi 2023–2027 på hangoteatertraff.org. 

Ansökning

Lämna in din ansökan senast 20.12.2023.

Vi tar emot ansökningar till det tidsbundna konstnärliga ledarskapet per e-post till styrelseordförande, . Vänligen bifoga CV och en fritt formulerad ansökan (max 2 sidor A4), innehållande en presentation av dig och en vision för festivalprogrammet 2025.

Ansökningstiden löper ut 20.12.2023 kl. 23.59. Intervjuer hålls i januari vecka 2 och 3. Beslut om anställning fattas inom januari 2024. Rekryteringsgruppen förbehåller sig rätten att kalla personer till intervju också efter att ansökningstiden gått ut. 

Har du frågor kring arbetet eller rekryteringsprocessen? Kontakta styrelseordförande Kristina Grönqvist von Bonsdorff, i första hand per e-post till eller per telefon 040 840 1938.