En kollage av tre pressbilder: Läkaren, Vem dödade Bambi och Cowboy försvunnen.

De nominerade föreställningarna för Antonia-priset 2024 är…


Kandidaterna för Antonia-priset 2024 är nominerade. I alla fall tre föreställningar tävlar om priset som utdelas lördagen den 8 juni på Hangö Teaterträffs festivalklubb. De nominerade med juryns motiveringar är:

Otto Sandqvist: Cowboy försvunnen

”Otto Sandqvists pjäs Cowboy försvunnen är ett egensinnigt inslag i den finlandssvenska samtida dramatiken. Dess dramaturgiska uppslag ritar upp progressiva riktlinjer för utvecklingen av pjäsformen som litteratur och teater. I det utstuderade språket möter det poetiska uttrycket det populärkulturella i en upplyftande kombination. Trots kopplingarna till den avantgardistiska traditionen skyr framförandet inte det lekfulla och lättsamma, kvaliteter som inte sällan försummas i konstnärligt anspråksfulla scenverk.”

Bild: Ilkka Saastamoinen

Svenska Teatern: Läkaren

Läkaren är en pjäs som inte skyggar för att ta upp snart sagt alla kritiska frågor kring identitet, makt, tolkningsföreträde och etiska avvägningar. Föreställningen på Svenska Teatern med Anna Hultin i en suveränt bärande roll, visar hur alla karaktärer kan drivas av djup moralisk övertygelse, men trots det vara oense. Som en kartläggning av smärtpunkter fungerar Läkaren stilrent, klartänkt och ställvis provocerande. Vi får chans att skärskåda våra egna fördomar – om de så gäller woke-kulturen eller institutionsteatern. Ingen ska ges högsta betyg för sin egen  präktighet, varken på scenen eller i salongen.”

Bild: Cata Portin

Teater Viirus & Nya Rampen: Vem dödade Bambi?

”I sann auteur-anda gör Jakob Öhrman sin helt egna explosiva, mångfacetterade men framförallt visuellt utsökta tolkning av Monika Fagerholms hyllade roman Vem dödade Bambi. Vidbild blandas med närbild, viskningar med rop, entydighet med mångtydighet. Kontemplerande om våld, generations- och klassklyftor kombineras med majestätisk scenisk närvaro och ett ständigt egensinnigt behov av att renovera och piffa upp scenkonstens kråkslott innan det rasar till marken för gott i ett enda stort boom, rökmoln och puff.”

Bild: Ernest Protasiewicz

Juryn vidhåller rätten att utöver dessa även nominera någon av de föreställningar som får sin premiär under Hangö Teaterträff.

Årets jury består av dramatikerna Kasimir Koski, Gunilla Hemming och Fabian Silén.