Open Call: Hangö Teaterträff söker verk för 2023 av grupper/scenkonstnärer som blivit utexaminerade under pandemin

Hangö Teaterträff söker aktörer och/eller arbetsgrupper att delta i en mentorerings- och produktionsprocess som inleds under 2022. Processerna ska resultera i verk som presenteras på Hangö Teaterträff 2023. 

Konstnärer för Kulkue-projektet har publicerats

Konstnärer har valts för projektet Kulkue som utvecklar turnéverksamhet festivaler emellan. Arbetsgruppernas verk behandlar teman såsom queera utrymmen och stadsplanering.

Hangö Teaterträff 2022: Kick-off

Är du intresserad av att vara roudare för Hangö Teaterträff 2022? Välkommen till kick-offen den 22.3!

Hangö Teaterträff söker en praktikant med intresse för festivalproduktion

Skicka in ansökan tills 23.3!

ANTI-festivalen, Baltic Circle och Hangö Teaterträff söker verkförslag

Open call fram till den 1 mars!

Inkeri Rönnberg tar över som verksamhetsledare för Hangö Teaterträff

Hangö Teaterträffs styrelse har valt Inkeri Rönnberg till verksamhetsledare.

Njutningsmonster – Pleasure and anxiety on a field of dreams and horrors

Hur kan njutning fungera som strategi i en konstnärlig praktik?

Att fira slumpen

”Är det så enkelt min känsla av mening och riktning skulle vittra sönder om jag medgav att orsakerna till min framgång framför allt är en blandning av ren slump och omedveten partiskhet?”

Digital teater – ett pandemiknep?

Hur sammanflätar sig digital teater med det fria fältet? Var digisprånget bara ett pandemiknep, eller är det en del av fria fältets och teaterns framtid?

ANTI-festivalens, Baltic Circles ja Hangö Teaterträffs gemensamma projekt fick finansiering

Finska kulturfonden har beviljat bidrag till Kulkue-projektet.