Digital teater – ett pandemiknep?

Hur sammanflätar sig digital teater med det fria fältet? Var digisprånget bara ett pandemiknep, eller är det en del av fria fältets och teaterns framtid?

Njutning som handling

Kan man njuta som en handling, när man skapar konst?

Examenselegi

Förväntningar, realiteter och sorg. ”Det här är ett sorgebrev, till er, till mig, till mina vidunderliga kurskompisar och hjälpande händer.”

Vi måste tala om konst

Om strukturer, behov och konst.

En utopi om scenkonstens fria fält

HTT skrift är Hangö Teaterträffs nätpublikation. Under 2021 kommer HTT skrift att publicera texter som behandlar fria fältets situation som både coronan och regeringen har försvårat. Serien ger röst åt olika människor och synvinklar, och texterna granskar situationen ur olika arbetsroller och positioner. Serien inleds med en utopi där Hangö Teaterträff-teamet drömmer om hur scenkonstens fria fält borde i framtiden se ut som.

Om förmultnandet och annat

och annat där hen talar om att lyssna på det som redan finns men som vi kanske inte har lagt märke till, om det som är på kommande och det som vi inte känner till. Talet handlar också om att dö, om att vara sorgsen, och hur allt kan ändå vara perfekt på något märkligt sätt.

Kroppsfilosofi för covidtiden

Under Höstträffen funderade vi på hur det gångna året har påverkat teaterfältet. Filosofen Max Ryynänen avslutade träffen med sitt inspirationstal Kroppsfilosofi för covidtiden där han reflekterade över vad våra kroppar kan lära sig under covidtiden – kan man eller borde man ens uppehålla en holistisk kroppsupplevelse? Kanske det ibland kan kännas lättande att bara vara en bild eller en ”sak”?

Vad är det för fel på Torbjörn?

Texten är skriven under Kritikbyråns kritikverkstad med Cecilia Djurberg under Hangö Teaterträff 2020.

Finns det något värde i chockvärdet?

Texten är skriven under Kritikbyråns kritikverkstad med Cecilia Djurberg under Hangö Teaterträff 2020.

Gullig som fan: Cuteness Overload på cyberscenen

Texten är skriven under Kritikbyråns kritikverkstad med Cecilia Djurberg under Hangö Teaterträff 2020.