Open Call: Hangö Teaterträff söker verk för 2023 av grupper/scenkonstnärer som blivit utexaminerade under pandemin

Hangö Teaterträff söker aktörer och/eller arbetsgrupper att delta i en mentorerings- och produktionsprocess som inleds under 2022. Processerna ska resultera i verk som presenteras på Hangö Teaterträff 2023. 

Konstnärer för Kulkue-projektet har publicerats

Konstnärer har valts för projektet Kulkue som utvecklar turnéverksamhet festivaler emellan. Arbetsgruppernas verk behandlar teman såsom queera utrymmen och stadsplanering.

Hangö Teaterträff 2022: Kick-off

Är du intresserad av att vara roudare för Hangö Teaterträff 2022? Välkommen till kick-offen den 22.3!

Hangö Teaterträff söker en praktikant med intresse för festivalproduktion

Skicka in ansökan tills 23.3!

ANTI-festivalen, Baltic Circle och Hangö Teaterträff söker verkförslag

Open call fram till den 1 mars!

Inkeri Rönnberg tar över som verksamhetsledare för Hangö Teaterträff

Hangö Teaterträffs styrelse har valt Inkeri Rönnberg till verksamhetsledare.

ANTI-festivalens, Baltic Circles ja Hangö Teaterträffs gemensamma projekt fick finansiering

Finska kulturfonden har beviljat bidrag till Kulkue-projektet.

Antoniajuryn för 2022 är här!

Antonia-prisets jury för 2022 består av erfarna teaterträffsmedarbetare.

Svält vinner Antonia-priset 2021

Svält av Chekhov Machine och Teater Mestola vinner Antonia-priset 2021.

De nominerade föreställningarna för Antonia-priset 2021 är…

Kandidaterna för Antonia-priset 2021 är nominerade!