Festivalcenter

Hangö Teaterträff har ett festivalcenter som fungerar som samlingspunkt för festivaldeltagare, konstnärer och festivalarbetare. Det är en plats för sammankomst och avslappning, att få i sig lite mellanmål och något att dricka. På festivalcentret kan du köpa biljetter, delta i diskussionsprogram och gå på fest.

Festivalcentret befinner sig i Brankis på Nycandersgatan 8 och är öppet så länge festivalen är öppen. På förmiddagarna ordnas diskussionsprogram och på kvällarna dansar och firar vi med klubbprogrammet. Kaféet och baren drivs av vår samarbetspartners. Allt som serveras i festivalcentret är veganskt. Festivalcentret blir K18 när klubbprogrammet börjar.

Festivalcentrets öppettider:

Torsdag 8.6 kl. 14.00–02.00
Fredag 9.6 kl. 10.30–02.00
Lördag 10.6 kl. 10.30–02.00
Söndag 11.6 kl. 10.30–16.00

Biljettförsäljningens öppettider i festivalcentret:

Torsdag 8.6 kl. 14.00–17.00
Fredag 9.6 kl. 10.30–17.00
Lördag 10.6 kl. 10.30–17.00

Kaféets och barens öppettider i festivalcentret:

Torsdag 8.6 kl. 14.00–02.00
Fredag 9.6 kl. 14–02.00
Lördag 10.6 kl. 14–02.00

Festivalcentrets tillgänglighet

Brankis huvuddörr är inte automatisk och den är relativt tung. Det finns trapphiss och ledstång i trappan. Det finns rejält med viloplatser i Brankis samt parkeringsplatser i närheten. Det finns könsneutrala toaletter, av vilka en är tillgänglig.