Lilla HTT

Lilla HTT är en programhelhet för samhällets allra minsta. Helheten inbegriper inspirerande barnteaterföreställningar, deltagande verksamhet och en satsning på marknadsföring för att speciellt nå de lokala barnfamiljerna. Därtill inbegriper satsningen också lyft för barnteaterns professionella uppskattning och synlighet jämsides med festivalens övriga program.