Info

Hangö Teaterträff är en finlandssvensk scenkonstorganisation som möjliggör och påverkar teaterkonst på lokal och internationell nivå. Hangö Teaterträffs huvuduppgift är att ordna en årlig teaterfestival som djärvt skapar utrymme för konst som breddar teaterbegreppet och vars inverkan på teatern syns över hela spelåret.

Hangö Teaterträffs fokus ligger på festivalen, men organisationen är aktiv året om genom samproduktioner och projekt, nätpublikationen HTT Skrift, deltagande i branschens diskussioner, skolningar och möten. Hangö Teaterträff ordnar också egna mindre evenemang, t.ex. diskussioner, utanför festivalperioden.