Ansvar

Miljöansvar

Hangö Teaterträff är en miljövänlig festival

Hangö Teaterträff strävar efter att vara en så hållbar festival som möjligt. Vi vill med alla möjliga medel motarbeta förorening, matsvinn och nedskräpning. Vi satsar på sortering av det skräp som förbrukas, hållbarare transport och mer ekologisk mat.

Vi beaktar även att Hangö är en kuststad vilket betyder att eventuella skräp kan hamna i Östersjön, vilket vi försöker motarbeta.

Vi stöder och uppmuntrar till enkla hållbara val som att samåka, ha med egen vattenflaska och inte använda engångsbestick och -tallrikar.

Jämställdhet

Hangö Teaterträff är en säker plats för alla

Hangö Teaterträff välkomnar alla för att njuta av festivalprogrammet i en positiv och respektfull stämning. Det är nolltolerans mot all sorts diskriminering och trakasseri. Om du blir utsatt eller vittnar olämpligt beteende, var i kontakt med festivalarrangörerna så ingriper vi omedelbart.

Riktlinjer för tryggare rum

1. Bemöt andra med respekt, välvilja och medkänsla.
2. Anta inte samtycke. Fråga efter det! Respektera andras fysiska och emotionella gränser.
3. Anta inte andras kön, sexualitet, hälsa, bakgrund, osv. Respektera andras pronomen och namn.
4. Uppmärksamma andras åsikter, åskådningar, erfarenheter och avvikande perspektiv och sträva efter respektfull diskussion.
5. Var medveten om dina fördomar, privilegier, beteenden och det rum du tar upp.
6. Trakasseri och diskriminering är inte tillåtet. Vi ska i stället ta hand om varandra!

Om du upplever trakasseri, diskriminering eller andra problematiska/obehagliga situationer kan du kontakta festivalteamen. Vi gör vårt bästa för att hjälpa.