Ansvar

Miljöansvar

Hangö Teaterträff är en miljövänlig festival

Hangö Teaterträff strävar efter att vara en så hållbar festival som möjligt. Vi vill med alla möjliga medel motarbeta förorening, matsvinn och nedskräpning. Vi satsar på sortering av det skräp som förbrukas, hållbarare transport och mer ekologisk mat.

Vi beaktar även att Hangö är en kuststad vilket betyder att eventuella skräp kan hamna i Östersjön, vilket vi försöker motarbeta.

Vi stöder och uppmuntrar till enkla hållbara val som att samåka, ha med egen vattenflaska och inte använda engångsbestick och -tallrikar.

Jämställdhet

Vi vill att Hangö Teaterträff är en säker plats för alla

Hangö Teaterträff välkomnar alla för att njuta av festivalprogrammet i en positiv och respektfull stämning. Det är nolltolerans mot all sorts diskriminering och trakasseri. Om du blir utsatt eller vittnar olämpligt beteende under festivalen, var i kontakt med festivalarrangörerna.

Riktlinjer för tryggare rum

1. Bemöt andra med respekt, välvilja och medkänsla.
2. Fråga efter samtycke och respektera andras fysiska och emotionella gränser.
3. Om du antar, anta mångfald, och respektera andras självbestämmanderätt.
4. Uppmärksamma andras åsikter, erfarenheter och perspektiv och sträva efter respektfull diskussion.
5. Tillsammans skapar vi ett utrymme där alla känner sig välkomna. Låt oss ta ansvar för vårt eget beteende.
6. Trakasseri och diskriminering är inte tillåtet. Vi ska i stället ta hand om varandra!
7. Hangö Teaterträff tror på konstnärlig frihet och ger sina konstnärer innehållsmässig frihet. Vi litar också på publikens förmåga att bedöma sina egna gränser. Man kan lämna föreställningarna och i deltagande verk kan man delta enligt sina egna gränser.

Om du upplever trakasseri eller diskriminering kan du kontakta festivalteamen. Vi gör vårt bästa för att hjälpa. Du känner igen oss på våra blåa pass.