Ansvar

Miljöansvar

Hangö Teaterträff är en miljövänlig festival

Hangö Teaterträff strävar efter att vara en så hållbar festival som möjligt. Vi vill med alla möjliga medel motarbeta förorening, matsvinn och nedskräpning. Vi satsar på sortering av det skräp som förbrukas, hållbarare transport och mer ekologisk mat.

Vi beaktar även att Hangö är en kuststad vilket betyder att eventuella skräp kan hamna i Östersjön, vilket vi försöker motarbeta.

Vi stöder och uppmuntrar till enkla hållbara val som att samåka, ha med egen vattenflaska och inte använda engångsbestick och -tallrikar.

Jämställdhet

Hangö Teaterträff är en säker plats för alla

Hangö Teaterträff välkomnar alla för att njuta av festivalprogrammet i en positiv och respektfull stämning. Det är nolltolerans mot all sorts diskriminering och trakasseri. Om du blir utsatt eller vittnar olämpligt beteende, var i kontakt med festivalarrangörerna så ingriper vi omedelbart.

Riktlinjer för tryggare rum

1. Vi ska inte anta samtycke, vi frågar efter det.
2. Vi ska respektera våra egna och andras fysiska, psykiska och emotionella gränser.
3. Vi ska inte anta andras identitet, sexualitet, kön, hälsa eller bakgrund.
4. Vi ska respektera andras åsikter, åskådningar och erfarenheter även då de skiljer sig från våra egna.
5. Vi ska vara medvetna om våra fördomar, privilegier, beteenden och rummet vi tar upp.
6. Vi ska försöka agera med positiv avsikt och ta hand om varandra.
7. Trakasseri och diskriminering är inte tillåtet. Detta inkluderar homofobi, transfobi, rasism, sexism, ableism, fatphobia och så vidare.