Föreningens syfte

Föreningens syfte är främja och utveckla teaterverksamheten och verka för att tillfredsställa teaterbehovet på föreningens hemort och i dess närmaste omgivning.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

  • utan att eftersträva vinst årligen anordna Hangö Teaterträff
  • verkställa teaterföreställningar el. dyl. tillställningar
  • arrangera övningar, informations-, forsknings- och utbildningstillfällen

Föreningen stöder sin verksamhet genom att:

  • ordna penninginsamlingar och lotterier
  • äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom
  • ta emot donationer och testamenten
  • idka kaférörelse på ett verksamhetsställe