Kontakt

Programförslag

Hangö Teaterträff är en festival som beställer verk. Ifall du vill inbjuda konstnärliga rådet till att bekanta sig med ditt verk eller ifall du vill föreslå ett verk som du tycker att passar in i festivalens profil, så kan du kontakta oss via e-post på adressen . Vi läser förslagen och kontaktar dig ifall det passar in i repertoaren.

Festivalteam

Verksamhetsledare:
Inkeri Rönnberg
+358 40 932 7155

Informatör:
Essi Brunberg
+358 40 869 9466

Teknisk producent:
Niko Mattila

Producent:
Ina Kauranen

Logiansvarig:
Elvira Eilittä

Praktikant:
Sofia Strandberg

Konstnärlig ledning 2020-2022:

Anni Klein, Tom Rejström och Jonas Welander

Styrelsen 2021-2022:

Annika Tudeer (ordf.), Ville Sandqvist, Juha-Heikki Tihinen, Kira-Emmi Pohtokari, Annina Blom, Mikaela Venberg och Aune Kallinen

Hangö teaterträff r.f.
c/o Eskus – Performancecentrum
Gasverksgatan 1/33
00540 Helsingfors

Instagram | Facebook | Twitter

Fakturering

Hangö teaterträff r.f.
c/o Esitystaiteen keskus ry, Gasverksgatan 1/33, 00540 Helsingfors
FO-nummer: 1474358-5 | 
Var snäll och skriv i epostens rubrik att ni skickar en faktura.
Nätfaktureringsadress: 003714743585
Operatorkod: HELSFIHH
Operator: Aktia pankki oyj