Två roudare bär på en stor vit skiva där det står HTT.

Roudare

Kom med och rouda på Hangö Teaterträff 2024!

Som roudare är du med under festivalveckan (3–9.6.2024) i sommarstaden Hangö och hjälper till att förverkliga festivalen. Du får träffa nya människor, vara med och bygga upp festivalen, lära dig om det finländska teaterfältet och framför allt ha det roligt. Perfekt för alla som älskar teater, sommar och människor.

Vi letar efter personer för att fylla i varierande arbetsuppgifter allt från teknisk hjälp till publikvärd. Utan våra roudare är inte festivalen möjlig, så kom med och förverkliga sommarens roligaste festival!

För våra roudare erbjuder vi gemensam lunch, partiellt dagtraktamente och två biljetter till två valfria föreställningar. Ifall det finns biljetter kvar vid dörren kan du också gå på andra föreställningar gratis genom att visa din roudarpass. För de som inte har tillgång till eget boende i Hangö erbjuder vi logi och reseersättning till och från Hangö.

Fyll i ansökningsformulären senast den 12.5.2024. Vi gör beslut om ansökningarna an efter. Vi försöker uppfylla önskemålen gällande arbetsuppgifter, men det är möjligt att alla inte får arbeta just med deras första val. Vi rekommenderar att du väljer andra uppgifter från listan utöver ditt första alternativ, så att vi kan se till att du får arbeta med de uppgifter du vill under festivalen.

Tyvärr kan vi erbjuda plats enbart åt roudare som har fyllt 18 år.

Ifall du har frågor kan du vara i kontakt med .