Programförslag

Hangö Teaterträff är en festival som beställer verk. Ifall du vill inbjuda konstnärliga rådet till att bekanta sig med ditt verk eller ifall du vill föreslå ett verk som du tycker att passar in i festivalens profil, så kan du kontakta oss via e-post på adressen info@hangoteatertraff.org. Vi läser förslagen och kontaktar dig ifall det passar in i repertoaren.

Festivalteam

info@hangoteatertraff.org

Festivalproducent:
Heidi Backström | +358 44 539 6814 | heidi.backstrom@hangoteatertraff.org

Informatör:
Essi Brunberg | essi.brunberg@hangoteatertraff.org

Konstnärlig ledning 2020-2022:

Anni Klein, Tom Rejström och Jonas Welander

Styrelsen 2020-2021:

Annika Tudeer (ordf.), Ville Sandqvist, Nina Gran, Juha-Heikki Tihinen, Kira-Emmi Pohtokari, Annina Blom, Mikaela Venberg och Aune Kallinen

Hangö teaterträff r.f.
c/o Eskus - Performancecentrum
Gasverksgatan 1/33
00540 Helsingfors

Instagram | Facebook | Twitter