Anders Slotte: Slotte i kläm

Pris: 15 Längd: 1 h Språk: svenska

Har du redan fått din inbjudan till Slotte?

Om inte – här kommer den:

Anders Slotte har hamnat i kläm!

I kläm mellan dörrar, mellan generationer, mellan könen, mellan benen, mellan sjuk och frisk, mellanöl och vin, mellan jobben mellan varven – mycket sällan något annat än mellan.

60 min stand-up – en timme till till ditt liv.