En skärmavbild av en Word-fil där det står "en lista över allt som är jobbit med teater: den är dålig, heteron".

Arni Rajamäki: Början mitten slutet

15+ Pris: 10–20 € Längd: 1,5 h Språk: svenska

JAG HAR FÖRSÖKT BESTÄMMA MIG I VECKOR ETT ÅR HELA LIVET

VAD JAG SKA SÄGA OM DETTA ÄMNE

OCH HUR JAG SKA SÄGA DET PÅ ETT CIVILISERAT SÄTT

Början mitten slutet är en anarkistisk föreställning där skådespelaren själv ser pjästexten för den första gången.

Föreställningen bygger på frustration över teaterns traditioner och heteronas levnadssätt. Den är ett förslag på en annorlunda teater där ofullständighet tillåts visa sig och slarviga idéer kan hoppa från en sak till en annan.

Verkets konstnärliga startpunkt var att undersöka vad det är att skriva utan självkritik eller självcensur, och hur man kan föra fram en sådan text inför en publik. Resultatet kombinerar läsdrama, spoken word, DIY-estetik, en PowerPoint-show och en pianokonsert.

Varje akt har olika skådespelare: på Hangö Teaterträff är de Kristofer Möller och Josefine Fri.

Innehållsvarning:
Texten innehåller kraftuttryck och tal om sex och transition.

Arni Rajamäki är en dramatiker och konstnär. Början mittpunkt slut var originalt hens konstnärliga slutarbete på Konstuniversitetets Teaterhögskola (2021).

Elle Kokkonen är en Rovaniemi-baserad ljuddesigner och musiker från Sápmi.

Tarmo Rajamäki är en pianist som blev utexaminerad 2021 från Sibelius-Akademins magisterprogram i klassisk musik.

Jenni Räsänen är en kostymdesigner och scenograf vars senaste arbete lyfter fram saker i marginalen och behandlar den estetik som produceras av ekologiska värden.

Tarleena Laakko är en dramatiker och konstnär.

Jaakko Pallasvuo är en Helsingfors-baserad författare och konstnär.

Kasimir Koski studerar dramaturgi vid Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors.

Kristofer Möller är skådespelare och dramaturg som har arbetat brett på bland annat Viirus, Sirius Teatern, Lilla Teatern, Wasa Teater, Klockriketeatern och Stjärnfall. Kristofer har varit anställd på Svenska Teatern sedan 2003 som skådespelare och som dramaturg sedan 2018.

Josefine Fri är en Helsingforsbaserad skådespelare samt grundare av konstkollektivet Glitcher. Glitcher utforskar skräck, sexualitet och våld i sina föreställningar de spelar runt om i Norden. De strävar efter att utmana gränserna i performativitet och undersöker hur olika populär kulturella fenomen formar oss som människor.

Text och regi: Arni Rajamäki
På scenen: Josefine Fri, Kristofer Möller
Ljud- och ljusdesign: Elle Kokkonen
Pianist: Tarmo Rajamäki
Textning: Alvi Haapamäki
Översättning: Kasimir Koski
Visuell design: Jenni Räsänen
Dramaturgi: Tarleena Laakko
Konsult: Jaakko Pallasvuo

Översättning med stöd av TINFO-stipendium.