Chekhov Machine: Three sisters

Pris: 15 Längd: 1 h 30 min. Språk:

Föreställningen beskriver ett tillstånd och är en improvisation i tid och rum, inspirerad av skådespelet Tre Systrar. Gruppen har träffats en gång i månaden under ett antal dagar sedan januari 2015. Gruppen består av skådespelare, dansare, bildkonstnärer och foto – filmkonstnärer. Föreställningen letar sig själv fortfarande och gruppen är fortfarande öppen för nya konstnärer .

Föreställningen skapas beroende på de rådande omständigheterna; vilka är närvarande och vad har vi för material till förfogande.

Tre Systrar är en poetisk installation för ett antal kroppar som improviserar kring teman ur Tre Systrar; instängdhet, längtan, ambivalens, uppgivenhet, depression, utanförsskap, fångenskap och existentiell ångest.

Cris af Enehielm, Petra Pälmä, Sofia Molin, Elina Vainio, Anni Klein, Sara Marie Soulie, Antti Seppänen, Anna Recasens, Fabian Silén, Gerard Cabaroccas Serra, Päivi Kangas, John Cesar Sanchez Martinez