De Kristallklara: Society

Pris: 15 Längd: 1 h Språk: engelska

I cinemakonserten SOCIETY följer vi med tre personers överlevnad i en tid efter en stor revolution, en tid där nu rådande samhällsstrukturer inte längre existerar. Utan gränser eller ledare försöker människan bygga upp något nytt.

Vad finns kvar då allt det vi idag anser vara värdefullt försvinner? Kan en inre förändring vara vägen till en global förändring? Filmen kommer inte med påståenden om vad som är rätt eller fel sätt att leva. Den ställer frågan om vi har utrymme för andlig utveckling och om vår inre verklighet tidigare har varit mer trogen till vad det innebär att vara människa.

Henrik Heselius, Willehard Korander, Ludvig Allén, Oscar Hagen, Kristian Ekholm, Carolin Koss, Annina Blom, Johan Östman.