Diskussion: Aspects on aesthetics

Pris: 0 Längd: 1 h Språk: engelska

Med utgångspunkt i LUSTs treåriga projekt Den Autonoma Skådespelaren presenteras några förslag till ny estetik för teatern, både bakåtblickande och framåtblickande. Ämnena är relaterade till praktiker som introducerades under projektet: kollektiva dramaturgier, det politiska som estetisk strategi och nya sätt att berätta historier.

Med kurator Haiko Pfost, skådespelaren och teatervetaren Valborg Frøysnes och performanceproducenten Thomas Kasebacher. Linnea Stara modererar diskussionen.