INSTÄLLD: Diskussion: CAMST – Hur jobbar vi med intimitet på scen?

Pris: 0 € Längd: 1,5 h Språk: svenska

CAMST (Cefistos arbetsgrupp mot sexuella trakasserier) samlar det finlandssvenska teaterfältet till seminariet Hur jobbar vi med intimitet på scen? Den världsomfattande #metoo-vågen slog hårt till i kulturbranschen och vi fick höra om tusentals vittnesmål där våra kolleger utsatts för sexuella trakasserier och skadliga arbetsmiljöer. Sedan dess har ett nytt yrkesskrå tagit plats i vår bransch, även här i Finland – en intimitetskordinator arbetar med att koreografera intima scener och upprätthålla en respektfull dialog skådespelare, regissörer och producenter emellan. Seminariet tar avstamp i vad det innebär att arbeta med intimitet på ett tryggt, kvalitativt och hållbart sätt genom en paneldiskussion med inbjudna experter inom området. 

Deltagare meddelas senare.

CAMST är Cefistos arbetsgrupp mot sexuella trakasserier. Gruppen bildades som en reaktion till #MeToo uppropen. CAMST strävar till att hålla diskussionen om sexuella trakasserier levande, samt utmana strukturer som möjliggör ojämlikhet och ojämställdhet på det svenskspråkiga teaterfältet i Finland.