Diskussion: Från dramatiker till dramatiker

Pris: 0 Längd: 1 h 45 min. Språk: svenska

Ett samtal om dramatiskt skrivande med Sofia Aminoff, Christoffer Mellgren, Susanne Ringell och Barbro Smeds.