HTT skrivet med grönt på beige-pink bakgrund, bokstäverna har illustrationer av växter.

Diskussion: Hur försvaras det progressiva inom det finlandssvenska scenkonstfältet?

Pris: 0 Längd: 1 h Språk: svenska

Ett livskraftigt teaterfält är beroende av nya idéer och konstnärliga uttryck som utmanar uppfattningen om vad teater kan vara. Ändå är det just den experimentella och utforskande konsten som kämpar om sin tillvaro, underfinansierad i marginalen. Vad behövs för att den progressiva scenkonsten ska må bra? Hur kan den progressiva scenkonsten försvara sin position och fortlevnad? Kan, får och ska den göra det på det finlandssvenska teaterfältet?

Diskussionen ordnas av LUST i samarbete med Hangö Teaterträff.