Människor sitter framför en screen där Marta Keil håller tal.

Diskussion: Hur producera det oväntade? — Kulkue-projektets öppningsseminarium

Pris: Längd: 1,5 h Språk: engelska

Scenkonstfältet blir allt mer prekariserat vilket ökar behovet för stabila stödfunktioner och produktionsmekanismer. Men går det att skapa strukturer som samtidigt är stabila men ändå erbjuder frihet och flexibilitet för själva konstskapandet?

ANTI-festivalen, Hangö Teaterträff och Baltic Circle förenar sina resurser och sitt kunnande i Kulkue-projektet för att förverkliga en serie samproduktioner och turnéverksamhet. Projektets huvudsakliga syfte är att främja festivalernas tillgänglighet, stärka fria fältets arbetsvillkor och festivalernas roll samt förlänga föreställningarnas livscykler.

I projektets öppningsseminarium presenterar Marta Keil hur festivalen etablerats som en ny slags scenkonstinstitution och vad denna roll betyder i den samtida scenkonstens ekosystem. Hur kan en festival använda sin position för att omforma hur scenkonst produceras och verkar i samhället?

Medverkande: Jonas Welander (moderator), Marta Keil, Paula Tuovinen, Elisa Itkonen, Tea Andreoletti