Diskussion: Kritikerpanel

Pris: 0 € Längd: 1,5 h Språk: svenska

Kritikerpanelen avrundar festivalen genom att fyra kritiker från Ny tid, Svenska Yle och tidskriften Kritiker diskutera föreställningarna, intryck och tankar som väckts under festivalens gång. Deltagare är Tomas Jansson (Svenska Yle), Kaneli Johansson (Kritiker), Valter Sandell (Kritiker) och Otto Ekman (Ny tid). Mathilda Larsson från Kritikbyrån modererar samtalet.

Kritikerpanelen sammanställs i samarbete med Kritikbyrån.

Kritikbyrån är ett treårigt projekt som betalar ut extra-arvodena för frilanskritiker och ordnar utöver det seminarier, fortbildningar och workshoppar med målet att höja kulturkritikens ställning i Svenskfinland. Kritikbyrån är finansierad av Svenska kulturfonden och drivs av Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker, IFFF.