Diskussion: Kritikerpanel

Pris: 0 € Längd: 1,5 h Språk: svenska

Festivalen avslutas med en kritikerpanel som sammanställs i samarbete med Kritikbyrån. Deltagare meddelas senare.

Kritikbyrån är ett treårigt projekt som betalar ut extra-arvodena för frilanskritiker och ordnar utöver det seminarier, fortbildningar och workshoppar med målet att höja kulturkritikens ställning i Svenskfinland. Kritikbyrån är finansierad av Svenska kulturfonden och drivs av Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker, IFFF.