Flera människor sitter ute i solen och lyssnar på en panel.

Diskussion: Kritikerpanel

Pris: 0 € Längd: 1 h Språk: svenska

Kritikerpanelen avrundar festivalen genom att kritiker från olika organisationer diskuterar föreställningarna samt sina intryck och tankar som väckts under festivalens gång.

I panelen medverkar Lasse Garoff (Yle), Otto Ekman (Ny Tid), Barbro Enckell-Grimm (HBL) och Loretto Villalobos (Kritcirkeln). Panelen modereras av Hanna Ylöstalo (Kritikbyrån).

Med stöd av: Kulturfonden för Sverige och Finland