EDUCase-projektets deltagare sitter i Bagamoyo, Tansania, Tasuba College of Arts, och lyssnar på en presentation.

Diskussion: Meet EDUCase Project

Pris: 0 € Längd: 1 h Språk: engelska

Konststuderande och -lärare från Tanzania, Moçambique och Finland (Konstuniversitetet) presenterar projektets fynd och framtidsutsikter.

Den första delen av EDUCase-projektet ägde rum i oktober förra året i Tanzania, där studenter och lärare från olika konstområden deltog i workshopar. Konstuniversitetet organiserar nu ett liknande evenemang i Finland. Över 30 musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer och art managers kommer att presentera resultaten av både projektet och de tidigare workshoparna.