Diskussion: #MeToo – Hur vill vi förändra vårt arbetsklimat

Pris: 0 Längd: 2 h Språk: svenska

En mötesplats där vi vill vara med och fundera kring lösningar till de problem som vi har på teaterfältet med allt från sexuella trakasserier till ohållbara maktstrukturer. Vi lyssnar till talare från olika delar av fältet och deras funderingar kring en väg framåt. Under diskussionens andra del diskuterar vi med publiken hur vi tillsammans kan gå vidare.

Diskussionen är arrangerad av CAMST.