Diskussion: Perspektiv på barn- och ungdomsteater idag

Pris: 0 Längd: 1 h Språk: svenska

Vi samlas kring frågor om nya uttrycksformer inom barn- och ungdomsteatern av idag och diskuterar olika perspektiv på berättande, form och delaktighet.

I samtalet deltar artister från Hangö Teaterträffs barn- och ungdomsföreställningar. Diskussionen leds av Haje Abrahamsson, skådespelare, dramatiker och projektledare för Ung Dramatik.