Presentation: Presentation om hållbar utveckling – Talar i hållbarhetspipon

Pris: 0 Längd: 50 min. Språk: svenska

Presentation av hållbar utveckling, vad vi allesammans kan göra för att värna om miljön.

Scenograf och kostymskapare, presentatör av hållbar utveckling: Carmela Wager