Diskussion: Strategier för nya sorters scener

Pris: 0 Längd: 1 h Språk: engelska

Genom vilka metoder kunde teaterscenens normer skakas om? Kan feminism fungera som utgångspunkt för konst? Hur förändrar man maktstrukturer berörande blicken och åskådaren? Panelen behandlar strategier för feministisk konst och drömmer om nya estetiska lösningar. I diskussionen deltar Samira Elagoz som medverkar i och skapat föreställningen Cock, cock..Who’s there? samt Anna-Sofia Nylund, en av konstnärerna bakom föreställningen Room Without Escape. Diskussionen modereras av genusvetaren, fria skribenten och producenten Olga Palo.