Diskussion: Teater och teknologi

Pris: 0 Längd: 50 min. Språk: svenska

Teaterns historia är fylld av exempel på olika teknologier, material och arbetsmetoder som på ett avgörande sätt har påverkat föreställningens konstnärliga egenart. Utvecklingens framfart har ofta varit svår att märka, tills någon vändning i likhet med coronakrisen har sparkat igång en större förändring. Coronakrisens undantagstillstånd fick många aktörer att koppla upp sina scener på distans. Vad är det som överhuvudtaget krävs för att teatern ska kunna ta ett språng in i en ny teknologisk omgivning? Hur påverkar det hur vi skapar och upplever teater?