Person med skyddsglasögon tittar på en borrmaskin, hammare i andra handen.

Doonarna: Raksamonologer

Pris: 15 Längd: 1 h Språk: svenska

Raksamonologer bygger på det konkreta i livet: byggandet. Allt ska byggas. Identitet, kunskap, kropp, rollen i hemmet och i samhället skall byggas. Relationer, både de yrkesmässiga och personliga, skall byggas. Familjer, hus, stadsdelar, samhällen, land, samt stora och små företag skall byggas. Vår framtid och barnens framtid skall byggas. Fast ibland skall något renoveras eller rivas.

Raksamonologer hade premiär 8.2.2017 och blev till i samarbete med Svenska Teatern inom ramen för Nicken NU. 

Doonarna har uppstått kring Raksamonologer. Pjäsen är en bearbetning av två olika texter: “Monologer från raksan” av skådespelaren Jan Korander och “Mannen som byggde sig till sin skilsmässa” av journalisten Peter Lüttge. Regissören Janne Pellinen och Korander har utfört textbearbetningen. Ljudplaneraren Roy Boswell ansvarar för både ljud- och ljuslandskapet. Bildkonstnären Mika Helin har planerat en site-specific scenografi till Kultmag. Kristin Helgaker är producent och gruppens kontaktperson.

Skådespelare, pjäsförfattare: Jan Korander
Regissör, dramaturg: Janne Pellinen
Pjäsförfattare: Peter Lüttge
Scenograf: Mika Helin
Ljud- och ljusplanerare: Roy Boswell
Producent: Kristin Helgaker