Ekvation Jagt-Skog: Med kärlek till Patrik

Pris: 15 Längd: 55 min. Språk: svenska, finska

Den tvåspråkiga monologen är riktad till gymnasie-elever med föresatsen att motivera finskspråkiga ungdomar att studera svenska.

Den i föreställningen förekommande berättarens fientliga attityd gentemot det svenska språket grundar sig på den framgångsrika svenska höjdhopparen Patrik Sjöbergs framgångar under 1980-talet, med vilken berättaren har fört en tärande, inre kamp ända sedan barndomen. Under den humoristiska och varma föreställningen hittar berättaren ändå en ny infallsvinkel till det svenska språket, finlandssvenskarna och till Patrik Sjöberg, icke att förglömma.

Skådespelare: Kari Jagt
Regissör: Frank Skog