Emil Uuttu & Ilmari Paananen: High Definition Earth Viewing Experience (HDEVE)

Pris: 10 Längd: 1 h 10 min. Språk: finska

I HDEVE ser åskådaren ner på sig själv långt utifrån rymden. Föreställningen namn är inspirerat av NASAs live video feed High Definition Earth Viewing Experiment som i realtid filmar jorden. HDEVE prövar om vi kan fördjupa vår relation till vår hemplanet om den betraktas på långt avstånd.

HDEVE är det senaste samarbetet mellan Ilmari Paananen och Emil Uuttu. Paananen är verksam som video- och ljuskonstnär på scenkonstfältet och inom bildkonst. Till hans senaste verk hör soloarbetet Bye Bye World (KOKIMO altARS, Kiasma 2017) och AFTERLIFE (Post MJ-era Institute of Consciousness, Baltic Circle 2017). Uuttu är verksam som dramaturg inom performance och dans. Till Uuttus senaste verk hör PAINI (Zodiak, 2017) och Discorituaali (URB, Baltic Circle 2015-2016 mfl.) HDEVE fick sitt uruppförande på teaterhögskolan i Helsingfors 14.2.2018.